Đội Ngũ Điều Hành

Cô Vũ Thị Lan

Hiệu trưởng
  • Cử nhân Đại học Sư phạm Mầm non

  • 2009 – 2013 : Công tác chuyên môn tại hệ thống trường QT Việt Úc

  • 2013 – 2014 : Phó hiệu trưởng trường mầm non Ban Mai

  • 2014 - 2015 : Tổng quản lý trường mầm non Sao Vui

  • Từ 2016: Hiệu trưởng Trường Mầm non Yêu Con

Thầy Nguyễn Anh Kiệt

Thành viên sáng lập
Giám đốc Học vụ
  • Cử nhân chuyên ngành Văn Chương Anh Mỹ - Đại học Cal State Fullerton, US.

  • Thạc sỹ Tesol - Đại học Cal State Fullerton, US.

  • Kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Tiểu Học và Trung Học Marco Foster Middle School và Dana Hill High Schools – California và dạy ESL cho người mới nhập cư tại San Juan Capistrano và Mission Viejo Language Center.

  • 7 năm kinh nghiệm Quản lý - Giám đốc học vụ chương trình tiếng Anh