Chương Trình Học

Chương trình học tại Loving Space được thiết kế để trẻ được trải nghiệm học tập và vui chơi phù hợp với từng lứa tuổi. Các hoạt động được tổ chức, kết hợp hài hòa giữa chương trình khung của Bộ GDĐT và áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến hiện đại nhằm hướng tới các giá trị cốt lõi của Loving Space.

Các chương trình học được lồng ghép để cùng hướng tới mục tiêu đào tạo một cách tốt nhất:

  • Chương trình giáo dục Mầm non (Bộ GD và ĐT)
  • Chương trình tiếng Anh Mầm non (ESL)
  • Chương trình rèn luyện kỹ năng sống: hướng tới rèn luyện tính tự lập, chủ động, hòa nhập...
  • Chương trình ngoại khoá gồm các bộ môn: đàn, võ thuật, aerobic
  • Chương trình dã ngoại bên ngoài được tổ chức 2-3 tháng/1 lần